2014-12-18

Załatwianie spraw - Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii wykonuje badania zgodnie z zakresem badań.

 

Warunkiem rozpoczęcia badania jest zawarcie umowy-zlecenia,

w której ustalone są wszystkie szczegóły dotyczące wykonania usługi.

 

Badania próbek kału w kierunku nosicielstwa pałeczek chorobotwórczych z rodzaju Salmonella i Shigella – badanie osób podejmujących pracę, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa pałeczek chorobotwórczych z rodzaju Salmonella i Shigella będą przyjmowane do 15 grudnia 2021 r.


Zawieranie umów-zleceń na badania i przyjmowanie próbek do badań

od poniedziałku do środy w godzinach 8:00-10:30

w pokoju nr 8 (wejście po schodach zewnętrznych).

 

Ze względu na zachowanie procedury, wymagającej zbadania trzech próbek, pobranych w trzech kolejnych dniach, pierwsze próbki będą przyjmowane tylko w poniedziałki.

 

Odbiór sprawozdań z badań (wyników badania) w tym samym pokoju

od poniedziałku do czwartku w godzinach 13:00-14:00

 

Inne badania mikrobiologiczne.

Zawieranie umów-zleceń na badania i przyjmowanie próbek do badań

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30

w pokoju nr 312 (wejście główne, III piętro)


 
Opłat za badanie dokonuje się w Kasie PSSE w Słupsku (obok pokoju nr 8)

przy dostarczeniu do badania pierwszej próbki.
 

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii opracowało dla klientów następujące instrukcje:

 

  1. Instrukcja pobierania i dostarczania próbek kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella
  2. Instrukcja pobierania i transportu próbek do badań parazytologicznych
  3. Instrukcja przeprowadzenia kontroli biologicznej procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem
  4. Instrukcja przeprowadzenia kontroli biologicznej procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (autoklaw)
  5. Informacja dotycząca przeprowadzenia procesu sterylizacji
       (załącznik do badania sporali „A” lub sporali „S”)
  6. Instrukcja przyjmowania i przechowywania próbek kału przez terenowo właściwe PSSE
  7. Karta badania laboratoryjnego kału

Do pobrania

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się