2014-12-22

Załatwianie spraw - Laboratorium Badania Środowiska Pracy

Laboratorium Badania Środowiska Pracy wykonuje badania zgodnie z zakresem badań.

 

Uwaga:

Z uwagi na stan epidemii badania wykonywane są w ograniczonym zakresie, po wcześniejszym szczegółowym uzgodnieniu warunków realizacji zlecenia i stwierdzeniu mozliwości pełnego zachowania rekomendowanych przez GIS zasad bezpieczeńswa.

 

W celu złożenia zlecenia/zapytania ofertowego na wykonanie badań środowiska pracy można kontaktować się:

 

  • osobiście w siedzibie PSSE w Słupsku w pokoju 319 (III piętro) z Kierownikiem Laboratorium Iwoną Rojewską
  • telefonicznie pod numerem: (59) 843-12-91 wew. 57
  • faxem pod numerem: (59) 843-81-55
  • za pomocą poczty elektronicznej na adresy: 
     

             psse.slupsk@pis.gov.pl

      
             kpsp@psse.slupsk.pl


             olab@psse.slupsk.pl


Informacje te można uzyskać w godzinach: 7:30 - 15:05

 

W zależności od potrzeb klienta, terminy badań ustalane są indywidualnie.

 

W przypadku konieczności dojazdu do klienta do ceny badań doliczany jest koszt transportu ustalony przez PSSE w Słupsku, chyba że klient zapewni środek transportu.

 

Istnieje możliwość negocjacji cen. Osobą władną do udzielania upustu jest Dyrektor PSSE.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się