2014-12-18

Zadania Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Do zadań Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii należy:
 
 1. Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologii medycznej tj.
  • Badania mikrobiologiczne próbek kału od osób z ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową - wykrywanie pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas, Plesiomonas shigelloides, werotoksycznych Escherichia coli O157enterotoksyn w hodowli gronkowca Staphylococcus aureus  oraz wirusów pokarmowych: rotawirusy, adenowirusy, norowirusy, astrowirusy.
    
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej u nosicieli, ozdrowieńców oraz osób, które były narażone na zakażenia przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakażnym.
    
  • Badanie próbek kału w kierunku nosicielstwa pałeczek chorobotwórczych z rodzaju Salmonella i Shigella, pochodzących od osób podejmujących lub wykonujących prace oraz ucziów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
    
  • Diagnostyka chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego
    
 2. Biologiczna kontrola skuteczności sterylizacji urządzeń sterylizujących
   
 3. Wykonywanie podłoży bakteriologicznych dla potrzeb wszystkich laboratoriów mikrobiologicznych Stacji
   
 4. Wdrażanie nowych procedur badawczych
   
 5. Udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się