2014-12-18

Polityka jakości i zakresy badań, wzory umów

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku wykonuje badania mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne utrzymane na wysokim poziomie jakości i wiarygodności, zgodnie z oczekiwaniami klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

 
Polityka Jakości  Pobierz plik  (pdf) 77KB

 
Od 2004 roku Oddział Laboratoryjny PSSE w Słupsku posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 572. Zakres akredytacji podany jest na stronie internetowej www.pca.gov.pl
Oprócz działalności statutowej, Oddział Laboratoryjny PSSE prowadzi również działalność usługową dla potrzeb klientów zewnętrznych.Badania laboratoryjne realizowane są w siedzibie Stacji, tj. 76-200 Słupsk ul. Piotra Skargi 8 lub – z uwagi na specyfikę niektórych badań - pomiary/badania prowadzi się u Zleceniodawcy.

 

Obowiązują następujące wzory umów i protokołu uzgodnień:
 

 

Pełny zakres badań wykonywanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Słupsku podano w Księdze Jakości, oraz w plikach pdf poniżej:

 

 
Laboratorium Mikrobiologii i ParazytologiiPobierz plik

 
Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza  Pobierz plik

 
Laboratorium Badania Środowiska Pracy  Pobierz plik

 
Laboratorium Badania Żywności  Pobierz plik

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się