2014-12-23

Pliki do pobrania - Sekcja Epidemiologii

 

Formularze dotyczące chorób

nazwa pliku

doc

wielkość

pdf

wielkość

ZLK-1 - formularz zgłoszenia zachorowania na chorobę zakaźną (ogólny)  108 KB  97 KB
ZLK-2 - formularz zgłoszenia zachorowania na gruźlicę  99 KB  94 KB
ZLK-3 - formularz zgłoszenia zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową  154 KB  115 KB
ZLK-4 - formularz zgłoszenia zachorowania na AIDS lub zgłoszenie zakażenie HIV  147 KB  114 KB
ZLK-5 - formularz zgłoszenia zgonu z powodu choroby zakaźnej  77 KB  78 KB
r01-1 - raport AIDS (dla lekarzy zgłaszających zachorowanie na AIDS lub zgon chorego n a AIDS)  53 KB  145 KB
MZ-55 - okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę MZ-55  56 KB  224 KB

 

Formularze dotyczące zgłoszenia biologicznych czynników chorobotwórczych

nazwa pliku

doc

wielkość

pdf

wielkość

ZLB-1 - zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych 99 KB  91 KB
ZLB-2 - zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy  102 KB  93 KB
ZLB-3 - zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)  109 KB  100 KB

 

Formularze dotyczące szczepień ochronnych

nazwa pliku

doc

wielkość

pdf

wielkość

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG

 88 KB

 148 KB

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

 155 KB

 99 KB

Formularz sprawozdania kwartalnego z kart uodpornienia

 60 KB

 223 KB

Formularz sprawozdania kwartalnego ze zużycia szczepionek

 69 KB

 144 KB

FKS-037:E1 - Formularz zapotrzebowania na szczepionki

 67 KB

 604 KB

FKS-038:E1 - Upoważnienie do odbioru szczepionek

30 KB

186 KB

Wykaz posiadanych preparatów szczepionkowych na koniec miesiąca 27 KB 514 KB

Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019 
(zmiany! wersja III. z 19.12.2019)

286 KB 171 KB

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się