2014-12-01

Kontakt

Uwaga!!!

Z uwagi na stan epidemii badania wykonywane są w ograniczonym zakresie, po wcześniejszym szczegółowym uzgodnieniu warunków realizacji zlecenia i stwierdzeniu mozliwości pełnego zachowania rekomendowanych przez GIS zasad bezpieczeńswa.

dotyczy

Laboratorium Badania Żywności, Laboratorium Badania Środowiska Pracy,  Laboratorium Badania Wody i Gleby.

 

W przypadku Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

 

__________________________________________________________________

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku
ul. Piotra Skargi 8
76-200 Słupsk

 

NIP: 839-185-42-12
REGON: 000300268


e-mail
psse.slupsk@pis.gov.pl
  

skrytka ePUAP
/psse_slupsk/SkrytkaESP


TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY

(+48) 608205830 
(tylko w nagłych  przypadkach)
 

Telefon alarmowy służy wyłącznie do powiadamiania
o nagłych sytuacjach zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego.

 

Nie należy dzwonić na numer alarmowy aby:

  • uzyskać informacje o numerach telefonu do różnych instytucji;
  • zgłaszać zdarzenia nie wymagające pilnej interwencji, takie które mogą być zgłoszone w godzinach urzędowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. pomorskiego.
     


INNE TELEFONY ALARMOWE

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek
w godzinach
7:30 - 15:05

-----------------------

 

Kasa czynna:

 

poniedziałek - piątek

w godzinach 8:00 - 14:30

 

-----------------------------------
  

Przyjmowanie próbek kału:


poniedziałek - środa w godzinach 8:00-10:30

 


Wydawanie wyników badania kału:
 

poniedziałek - czwartek w godzinach 13:00 - 14:00


-----------------------------------

Numer konta do wpłat należności (faktury, decyzje)

NBP Oddział Okręgowy Gdańsk

21 1010 1140 0004 0422 3100 0000

-----------------------------------

             
Zobacz położenie PSSE w Słupsku na mapie
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się