2015-01-28

Instrukcja obsługi BIP

Witamy Państwa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku.

Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Słupsku jest ogólnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
Strona BIP PSSE w Słupsku umieszczona jest w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej. Zawartość stron redagowana jest przez merytorycznych pracowników komórek organizacyjnych, ich treść zatwierdza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, a redaktor BIP umieszcza je w odpowiedniej kategorii.

Do elementów składowych strony BIP należą:
– nagłówek strony, w którym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą której użytkownicy mogą w prosty sposób szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie.
– ścieżka dostępu prowadząca do poszczególnych kategorii i zawartych w nich artykułów,
– menu znajdujące się po lewej stronie,
– w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony,
– stopka w której umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz z odnośnikami* do odpowiadajcych im stron.

Na stronie głównej BIP PSSE podano najistotniejsze informacje o Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku: dane teleadresowe, NIP, REGON, godziny urzędowania oraz kontakt do redakcji BIP.

Pozyskiwanie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się przez
Menu, które Umieszczone jest na stałe w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Zbudowano je w postaci drzewa składającego się z działów tematycznych, działy podzielono na kategorie, kategorie na podkategorie, podkategorie na zbiory, a w zbiorach umieszczane są informacje, dokumenty lub notki zawierające udostępniane informacje. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci pogrubionych napisów. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a tekst zostaje podkreślony. Aby przejść do wskazanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

W nagłówku każdej strony BIP umieszczona jest data utworzenia oraz:
odnośnik "metadane" (znajdują się tu informacje o utworzonej stronie),
"Wersjowanie" (zawiera wcześniejsze wersje wiadomości)
Drukuj (służy do wydruku zawartości strony),
pdf (umożliwia wygenerowanie wiadomości ze strony w formie plku PDF).
 
Korzystanie z wyszukiwarki
W okno wyszukiwarki (lewa górna część strony) wpisujemy słowo kluczowe charakteryzujące lub bezpośrednio nazywające poszukiwaną informację oraz zatwierdzeniu przesłania zapytania klikamy na przycisk „szukaj”. Wyniki wyszukiwania wyświetlą się w formie spisu odnośników* do wszystkich stron w obrębie Biuletynu, na których zawarto określone zapytaniu słowa kluczowe.
Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.
 
Korzystanie z mapy serwisu
Mapa serwisu to całościowy spis odnośników* do wszystkich działów, kategorii, podkategorii i zbiorów składających się na Biuletyn. Umożliwia bezpośredni dostęp z poziomu jednej strony do wszystkich działów zawartych w Biuletynie.
 
W razie jakichkolwiek trudności w korzystaniu ze strony prosimy o kontaktowanie się z Administratorami BIP.


* odnośnik (link, hiperłącze, odsyłacz) – jest odwołaniem do innego dokumentu, strony lub fragmentu tekstu, aktywowanym poprzez jednokrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się