Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 83

12345

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Deklaracja dostępności Paweł Harasimowicz 2021-04-01 zobacz
2 Regulamin organizacyjny Paweł Harasimowicz 2021-01-15 zobacz
3 Struktura organizacyjna Paweł Harasimowicz 2021-01-15 zobacz
4 Schemat organizacyjny Paweł Harasimowicz 2021-01-15 zobacz
5 Aktualna informacja dla mediów Paweł Harasimowicz 2020-03-14 zobacz
6 Zalecenia i wytyczne Emilia Pawluk 2020-03-10 zobacz
7 Informacje ogólne Emilia Pawluk 2020-03-10 zobacz
8 Sprawozdania finansowe za rok 2019 Paweł Harasimowicz 2019-05-10 zobacz
9 Komunikat PPIS w sprawie podejrzenia/zachorowania na odrę Paweł Harasimowicz 2019-05-02 zobacz
10 Komunikat PPIS w sprawie podejrzenia/zachorowania na odrę Paweł Harasimowicz 2018-12-21 zobacz
11 Komunikat PPIS w sprawie podejrzenia/zachorowania na odrę Paweł Harasimowicz 2018-12-19 zobacz
12 Komunikat PPIS w sprawie podejrzenia/zachorowania na odrę Paweł Harasimowicz 2018-12-13 zobacz
13 Informacja o dniach wolnych od pracy Paweł Harasimowicz 2018-12-10 zobacz
14 Komunikat nr 2 PPIS w sprawie podejrzenia/zachorowania na odrę Paweł Harasimowicz 2018-12-10 zobacz
15 KOMUNIKAT PPIS w Słupsku w sprawie podejrzenia/zachorowania na odrę Paweł Harasimowicz 2018-12-10 zobacz
16 Procedura kontroli Paweł Harasimowicz 2018-06-18 zobacz
17 Przetwarzanie danych osobowych Paweł Harasimowicz 2018-06-18 zobacz
18 Przyjmowanie i załatwianie spraw Paweł Harasimowicz 2015-05-19 zobacz
19 Zadania Paweł Harasimowicz 2015-04-28 zobacz
20 Budżet Paweł Harasimowicz 2015-03-03 zobacz
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się